DEĞERLERIMIZ

Abalıoğlu Holding Şirket Etik Değerleri


· Bizler; Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, her kademede Yöneticileri ve Tüm Çalışanları olarak, örnek etik kurumların örnek etik kişileri olduğumuza inanıyoruz.

· İş etiği kodlarımız, kişisel ve kurumsal değerlerimizden, iş yapış şeklimizden ve kurum kültürümüzden beslenmektedir. Bu kodları iş ahlakımız, yönetim anlayışımız ve yaşam felsefemizin özünün ifadesi olarak görüyoruz.

· “ÖNCE İNSAN” ve “Toplumdan aldığımızı büyüterek toplumla paylaşma” anlayışı İş Etiği İlkelerimizin kaynağıdır.

· Bizim hayat felsefemiz; iyi kurumsal vatandaş, iyi Türk vatandaşı, iyi dünya vatandaşı ve nihayet iyi insan olarak yaşamaktır.

· Bizler; şeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalışan kurum ve kişileriz ve bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalışmaktayız.

· Bizler; ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlara karşı ciddi, dürüst, tutarlı, adil ve terbiyeli, iş ahlakı olan insanlar topluluğuyuz ve böyle kalmaya devam edeceğiz. Bu özelliğimizi zedeleyecek hiçbir kişiye ve olaya izin vermeyeceğiz.

· Bizler; hukukun üstünlüğü prensibine inanıyoruz, yasalara uygun davranıyoruz ve bu özelliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.

· Bizler; hakkaniyet ölçülerinde hareket eden, başkalarının hakkına saygılı, kendisinin ve şirketinin haklarını koruyan, değer üreten ürettiği değeri hakkaniyetle paylaşan, iyi niyet kuralları çerçevesinde çözüm yaratan insanlarız ve böyle olmaya devam edeceğiz.

· Bizler; sorguladığımız her konuda sağduyu ile hareket etmenin uygun olduğuna inanan ve bu yaklaşımla çözüm yolu bulmaya çalışan, uzlaşmacı insanlarız.

· Bizler; iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilme yeteneğinde olan ve bu yeteneğini daha da güçlendirmeye çalışan insanlarız.

· Bizler; çalışkan, yaratıcı, azimli, iddia sahibi, hayata kalıcı değerler yaratabilmek için çalışan insanlarız ve bu özelliklerimizi daha da güçlendirerek yaşamımızı devam ettireceğiz.

· Bizler; kurumsal yetki ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, grup kültürü oluşmuş, işine ve şirketine sahip çıkan insanlarız ve bu özelliklerimizi devamlı geliştireceğiz.

· Bizler; çıkar çatışmasına girmeyen, güvenilir insanlarız. Uygulamalarımız karşılıklı saygı ve güvene dayalıdır ve bundan asla taviz vermeyeceğiz.

· Bizler; vereceğimiz kararlarda, şirketimizin çıkarlarını kendi çıkarlarımız üzerinde tutmayı ilke olarak benimsemiş insanlarız.

· Bizler; şirketteki görevlerimiz nedeniyle sahip olduğumuz bilgileri kendi zenginliğimiz olarak kabul eder ve bu bilgileri şirketlerimiz için kullanır, bu bilgiler nedeni ile özel çıkarlar sağlamayız.

· Bizler; şirket bilgilerinin kullanımı ve yayılımı konusunda son derece ketum insanlarız ve gizliliğe özel önem veririz.

· Bizler; şirket varlıklarını kendimize ve yakınlarımıza maddi bir çıkar sağlamak için kullanmayız ve böyle olmaya devam edeceğiz

· Bizler; yaratıcı ve yenilikçi düşüncelere, değişik önerilere prim veren, her fikri değerlendirmeye layık bulan, fikir sahibine saygı gösteren bir kültüre sahibiz ve bu özelliğimizi kökleştirerek devam ettireceğiz.

· Bizler; işimizde ve yaşantımızda hedefleri olan, her gün hedeflerini yükselten insanlarız ve böyle bir yaşam tarzını sürdüreceğiz.

· Bizler; eğitim ve öğretimin tahsil süremiz ile sınırlı olmadığı bilinciyle sürekli gelişimin sürekli öğrenme ile mümkün olduğuna inanmış insanlarız.

· Bizler; şirketimizin, ülkemizin ve doğanın kaynaklarının sınırsız olmadığı bilinci ile her türlü israfın görüldüğü yerde önlenmesi gereğine inanan insanlarız ve bunu tüm topluma yaymak için çalışmamıza aralıksız devam edeceğiz.

· Bizler; iletişimimizde dürüstlük, açıklık ve saygıyı ana kriter olarak alan kişileriz.

· Bizler; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde adil, dürüst, istikrarlı kurumlarız; karşılıklı kazanma ve memnuniyet ilkeleri ile hareket ederiz.

· Bizler; insanı din, dil, renk, cinsiyet gibi özelliklerine göre ayırmayan, bilinçli ve hoşgörülü insanlarız ve bu hoşgörü kültürümüzü kendi dışımıza da yaymak için çalışacağız.

· Bizler; uluslararası paydaşlarımızın yerel değerlerine son derece saygılıyız. Onları daha fazla anlamak ve toplum olarak kendimizi daha fazla anlatmak için çalışacağız.

· Bizler; yalnız kendimizin değil çevremizdeki insanların da yaşam kalitesini arttırmak için çalışan insanlarız ve bu uğraşımızı arttırarak devam ettireceğiz.

· Bizler; kendi seçimlerimizle sosyal projelerde yer alırız. Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan gönüllü insanlar topluluğuyuz. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği yapmaktır.

· Bizler; insanlığın yaşadığı problemlerin çözümünde eğitimin çok önemli olduğuna inanan, ülkemizin genç nüfusunun eğitim düzeyinin arttırılması için gönüllü olarak çalışan ve bu alana kaynak ayıran bir topluluğuz.

· Bizler; doğanın ve çevrenin korunması, iyileştirilmesi için yasal sorumluluklarımızı yerine getirmenin ötesinde gönüllü çalışan insanlarız ve bu özelliğimizi toplumun diğer kesimlerine de yayacağız.

· Bizler; etik anlayışımızı toplumun diğer kurum ve kuruluşlarına örnek olması için anlatmayı ve yaygınlaşmasını sağlamayı kendimize misyon ediniyoruz.

Abalıoğlu Ailesi Ortak Değerleri

· Abalıoğlu Ailesi olarak bizler gerek özel gerekse iş yaşantımızda güzel ve keyifli yaşamaya değer veririz, ama yaşamımızda abartı ve gösterişe yer yoktur.

· Yaşam kalitemizi arttırabilmek için kendimizi sürekli geliştiririz.

· Toplumdaki saygınlığımıza titizlikle sahip çıkarız.

· Girişimci ve cesuruz, ama macera arayışına izin vermeyiz. İstikrar içinde büyüme hedeflerimizi stratejik planlamalar ve doğru fizibilitelerle gerçekleştiririz.

· İnsan en değerli kaynağımızdır. Sorumlulukları belirlenmiş işe, yetkin ve doğru insanı yerleştirmek başarımızın temellerindendir.

· İşimizde sürekli öğrenmeye ve sürekli gelişmeye önem verir ve bu prensipler ışığında şirketlerimizin sektörlerinde öncü ve tercih edilen şirketler olmaları için çalışırız.

· Yenilikçi fikirlere açık olmak, farklılığı ve yaratıcılığı desteklemek sürekli gelişmenin vazgeçilmez şartıdır.

· İşlerimizde planlı bir şekilde hedef koyup hedeflerimizi devamlı olarak yenileriz.

· Kalite, verimlilik ve tasarruf, iş yapma alışkanlığımızın esaslarındandır. Sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimizi bu şekilde yakalayabileceğimize inanıyoruz.

· Fikirlerimizi; farklı önerileri de değerlendirerek demokratik tartışma ortamında geliştirir, kararlarımızı ilgili herkesin katkısını sağladıktan sonra veririz, hızla uygularız ve takip ederiz.

· Gerek özel gerekse iş ilişkilerimizde dürüst ve adil olmak ödün vermeyeceğimiz ilkelerimizdir.

· Tüm ilişkilerimizde başkalarının hakkına saygılı ve kendi haklarımızın sahibi ve takipçisiyiz.

· İş ilişkilerimizde karşılıklı memnuniyet esastır.

· Etik kurallara ve ilkelerimize bağlı kalır, sözlerimize sahip çıkarız.

· Yasalara bağlılık ve hukukun üstünlüğüne saygı bizim için vazgeçilmezdir.

· Şeffaf, sorumluluk sahibi ve hesap verebilen bir sistemle çalışırız.

· Birbirimize ve çevremizdeki kişilere karşı saygımızı korur, çıkar çatışması yapmayız.

· Toplumsal sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde yardımsever ve cömert davranırız.

· Yaşadığımız çevrenin insanının gelişimi, doğası ve kültürünün korunması için gönüllülük esasına dayalı desteğimiz vardır ve olmaya devam etmelidir. Bu desteğimizde “Önce İnsan” ve “Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma” prensiplerimizden güç alırız.